دانشگاه خودتان را از طریق این تصاویر مشاهده کنید:

 

می خواهید بدون آزمون دانشجوی ما شوید:

گام اول: وارد سایت azmoon.org شوید و هر رشته ای را که مورد علاقه تان است، در واحد دماوند (کد واحد: 250) انتخاب نمایید:

www.azmoon.org

گام دوم: وارد سایت ثبت نام ما شوید و مراحل ثبت نام خود را کامل نمایید تا رسما دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند شوید و شماره دانشجویی خود را دریافت نمایید: